Прес-центр30 травня 2023, 15:05

Магістратура: 31 травня завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні

Наразі до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки майже 70 тисяч потенційних учасників вступних випробувань.

Бажання складати ЄВІ в Україні виявили 67 653 особи, а за кордоном ー 2 235. Нагадаємо, що пункти тестування для проведення ЄВІ під час основної сесії за кордоном буде створено в 11 містах у 9 країнах.

Водночас ті, хто планує вступати на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», крім ЄВІ, мають пройти ще й єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Тож в заяві-анкеті вони також вказували спрямування предметного тестування, з якого бажали пройти ЄФВВ. Зауважимо, що неможливо вибрати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Тим, хто планує вступати до магістратури, однак ще не зареєструвався для участі у вступних випробуваннях, для реєстрації потрібно або звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти особисто, або надіслати на її адресу реєстраційні документи.