Прес-центр7 cічня 2023, 14:01

Випадки, в яких рішення про призначення житлових субсидії визначається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та/або документів, що підтверджують непроживання особи за адресою домогоспода

Умови обов’язкового подання актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та/або документів, що підтверджують непроживання особи за адресою домогосподарства визначені п. 29 «Положення про призначення житлових субсидій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»:
- у разі, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства. Доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за цією адресою не проживають, у сукупний дохід домогосподарства не враховуються;
- якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, або за однією адресою є декілька житлових приміщень (будинків) з розділеними особовими рахунками, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається кожному із таких домогосподарств на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи. Склад кожного із домогосподарств визначається на підставі відомостей, внесених до декларації. При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї;
- до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, включаються діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи складається посадовою особою виконавчого органу та передається до уповноваженого органу.
Форма Акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 04.07.2022 №190.