Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Порядок та умови проходження конкурсу
на заміщення вакантних посад

Прийняття на державну службу на посади третьої—сьомої категорій, передбачених ст. 25 Закону України «Про державну службу», здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців на державній службі регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

Конкурс проводиться тільки у випадку наявності вакантної посади державного службовця. 

Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до його проведення;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів. Оголошення про проведення конкурсу.

 

Не допускаються до участі у конкурсі особи, які:

 • – досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі (55 років — для жінок, 60 років — для чоловіків);
 • – визнані в установленому порядку недієздатними;
 • – мають судимість, несумісну із зайняттям посади державного службовця;
 • – у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами чи свояками;
 • – позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
 • – в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 • - відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;
 • - копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
 • - довідку про стан здоров'я;
 • - письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Подані документи перевіряються на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця. Особи, документи яких не відповідають цим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

 

Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.