Загальні правила роботи облдержадміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації та графік роботи облдержадміністрації