Про створення підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України постановою від 4 вересня    2013 року № 706 затвердив Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Ця постанова набула чинності 3 жовтня 2013 року, крім пунктів 1 і 5, які набирають чинності з 1 січня 2014 року, а також абзаців третього та п’ятого підпункту 1 пункту 7 затверджених цією постановою змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, які набирають чинності з 16 квітня 2014 року.

Так, уряд України ухвалив рішення утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.

Також зазначені органи влади мають забезпечити утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Крім цього Кабмін рекомендує органам місцевого самоврядування утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

До основних завдань уповноваженого підрозділу будуть належать такі функції:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Постанова містить також низку інших положень, спрямованих на узгоджене та ефективне функціонування антикорупційної системи. Йдеться про приведення низки постанов Уряду у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Зміни стосуються, зокрема, запровадження антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів виконавчої влади при здійсненні їх державної реєстрації, доповнення переліку документів, що зберігаються в особових справах державних службовців, копією довідки про раніше проведену спеціальну перевірку, переліку органів, які надають інформацію, та обсягу інформації для підготовки щорічного звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції тощо.

Скорочується перелік спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, які надають інформацію для підготовки щорічного антикорупційного звіту. Ця норма пов'язана із необхідністю виконання рекомендацій Стамбульського плану дій по боротьбі із корупцією. Рекомендації стосуються необхідності зменшення кількості правоохоронних органів, які займаються питаннями боротьби з корупцією та забезпечення спеціалізації вказаних органів у боротьбі з корупцією.

Крім того, цією постановою передбачається узгодження переліку корупційних правопорушень, інформація про які надається в рамках підготовки щорічного звіту про заходи по запобіганню і протидії корупції, у зв'язку зі змінами у законодавстві щодо їх криміналізації.

  Кочетова О.М.,

головний спеціаліст з питань запобігання

та виявлення  корупції Державної

фінансової інспекції в Луганській області