Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції

Нещодавно в Контрольно-ревізійному управлінні в Луганській області пройшло економічне навчання на тему «Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції», на якому було зосереджено увагу на тому, що разом із соціально-економічними, правовими, організаційно-управлінськими, каральними, превентивними та іншими напрямами протидії корупції на державній службі потрібно використовувати заходи, характер яких визначався б морально-ідеологічним спрямуванням.

Сутність морально-ідеологічних антикорупційних заходів, принципи їх формування та реалізації, мета, завдання, механізми та очікувані результати використання повинні визначатися концептуальним документом. Прийняття та застосування Концепції реалізації морально-ідеологічних антикорупційних заходів створило б усі передумови для повноцінного формування морально-ідеологічного механізму протидії корупції, визначило б інструментарій протидії корупції шляхом зміцнення морального стану українського суспільства в цілому та його окремих структур, визначення національної ідеї та загальнодержавної ідеології, духовного відродження та культурного збагачення народу, самоусвідомлення та консолідації нації.

Ефективне впровадження в життя Концепції реалізації морально-ідеологічних антикорупційних заходів можливе за умов збалансованої діяльності та взаємодії владних інституцій усіх рівнів, відповідальності за досягнуті результати, залучення громадянського суспільства, цілеспрямованості та охоплення концептуальними заходами всіх категорій громадян, відповідності морально-ідеологічних заходів основним пріоритетам державної антикорупційної політики та заходам іншого характеру, спрямованим на запобігання та протидію корупції.
Запорукою успіху досягнення результатів застосування морально-ідеологічних заходів у процесі протидії корупції є поточний та підсумковий двосторонній – державний та громадський – контроль.

Таким чином, заходи морально-ідеологічного напряму боротьби з корупцією на державній службі повинні застосовуватись комплексно з антикорупційними заходами соціально-економічного, правового, превентивного, карального, організаційно-управлінського характеру. Лише за такого тандему запобігання та протидія корупції будуть дійсно ефективними та результативними.