Доступ до публічної інформації

 

 

«Закон України від 13.01.2011 №2939-VI „Про доступ до публічної інформації“ визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

 

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

 

З метою забезпечення виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.05.2011 № 502 видано наказ Головного фінансового управління від 12.05.2011 №18а «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» (додається).

 

Відповідно до Закону надання громадянам публічної інформації здійснюватиметься у відповідь на інформаційний запит.

 

Запит на інформацію має містити:

  1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу), якщо такий є;
  2. загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити або зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Інформаційний запит можна оформити:

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Перелік нормативних документів для завантаження:

  1. Наказ Головного фінансового управління від 12.05.2011 № 18а «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо затвердження форми запиту на інформацію»
  2. Наказ Головного фінансового управління від 27.02.2012 № 10 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне фінансове управління Луганської обласної державної адміністрації, у 2012 році».
  3. Наказ Головного фінансового управління від 28.02.2012 № 11 «Про внесення змін до наказу ГФУ від 12.05.2011 № 18а».

 

Перелiк відомостей, що становлять службову інформацію Головного фінансового управління облдержадміністрації та мають обмежений доступ.

  1. Особисті справи державних службовців в документальному та електронному вигляді, персональні дані на працівників. 
  2. Відомості, що розкривають зміст заходів з питань комплексного технічного захисту інформації.
  3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та розроблення документації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
  4. Відомості про особові рахунки працівників Головного управління.